Kom alles te weten over Wonen van Loon op woensdag 3 juli tijdens de info-middag bij Boer Makelaardij... Meer info >>

Privacybeleid

Wie zijn wij?

Wonen van Loon is een project van Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V. 

De website www.wonenvanloon.nl biedt u op een aantal plaatsen de mogelijkheid tot interactie. Zo kunt u een terugbelverzoek aanvragen of een contactformulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. U kunt zich via onze website ook aanmelden voor (een van) onze events. De gegevens die u hierbij verstrekt, kunnen na het evenement gebruikt worden om (eenmalig) contact met u op te nemen. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

Bescherming persoonlijke informatie

We treffen de vereiste administratieve, technische, en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We nemen stappen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbedoeld verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging, evenals ongewenste of ongeoorloofde vernietiging, volgens de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens

Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving heeft u het recht:

  • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
  • op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, neemt u dan contact met ons op via verkoop@wonenvanloon.nl